Zakładanie działalności gospodarczej

Decyzja o założeniu własnego biznesu to poważna kwestia, ponieważ wiąże to z koniecznością zainwestowania większych środków finansowych. Konieczne jest też profesjonalne przygotowanie się do rozpoczęcia działalności. Przeprowadzenie kalkulacji dotyczącej przyszłej opłacalności biznesu jest obowiązkiem przyszłego przedsiębiorstwa.
Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku zostało przedstawione w wielu poradnikach biznesowych dostępnych za darmo w Internecie.
Przed przystąpieniem do rejestracji działalności gospodarczej należy zapoznać się z przepisami prawnymi obowiązującymi na terenie naszego kraju. Według polskiego prawa każda osoba pełnoletnia ma możliwość zarejestrowania swojej działalności. Oczywiście, spośród ogółu można wyodrębnić pewne grupy, które nie mogą otworzyć własnego biznesu. Do takiej grupy należy zakwalifikować przykładowo funkcjonariuszy publicznych. Nie mają oni prawa również do zasiadania w radach nadzorczych, komisjach nadzorczych i zarządach spółek. Zapisy takie zostały wprowadzone w celu zapobiegania zjawiskom korupcyjnym. Przeszkodzą do prowadzenia działalności gospodarczej jest też wyrok sądowy nakładający na skazanego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęściej wyroki tego typu są zasądzane w przypadku przedsiębiorców upadłych. Taki przedsiębiorca nie wywiązywał się ze swoich obowiązków lub popełnił przestępstwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Większość działalności gospodarczych można w Polsce założyć bez żadnych problemów i bez żadnych większych formalności. Do niektórych biznesów konieczne jest uzyskanie pozwolenia od państwa, które wydaje licencje oraz koncesje lub do specjalnego rejestru działalności regulowanej. Takie zapisy i wymagania zostały wprowadzone w celu zachowania bezpieczeństwa. Niektóre rodzaje działalności wymagają specjalnej weryfikacji. Aby wykonywać pewne czynności wymagane są niezbędne kwalifikacji lub uprawnienia. Mowa tutaj o takich biznesach jak na przykład założenia banku lub prowadzenia stacji benzynowej. Każdy sklep chcący sprzedawać alkohol musi ubiegać się o licencję od państwa. Bez trudu znajdziemy spis tych działalności, które wymagają specjalnej licencji. Spis ten zamieszczony został na przykład w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Standardowa działalność gospodarcza nie wymaga żadnych koncesji oraz pozwoleń. Aby ją prowadzić wystarczy jedynie osiągnąć wiek pełnoletni. Odkąd Polska należy do struktur Unii Europejskiej, każdy obywatel kraju członkowskiego ma prawo prowadzić działalność na terenie naszego kraju na tych samych zasadach, jak każdy Polak. Przywilej ten działa w obie strony, co oznacza, że każdy Polak może otworzyć swój biznes w Niemczech, Hiszpanii lub we Francji.
Każdy przedsiębiorca ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w wybranej przez siebie formie. Wariantów do wyboru jest nawet kilkanaście. Dla początkujących przedsiębiorców najbezpieczniejszą formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Ona daje swobodę działania, podejmowania decyzji. Tutaj pracownik jest jednocześnie szefem dla samego siebie. Taka forma działalności gospodarczej nie wymaga też zatrudniania doświadczonych specjalistów z zakresu księgowości. W przypadku takich firm wystarczy jedynie mała księgowość. Tej można nauczyć się na kursach, w celu samodzielnego składania deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.
Rejestracja własnej działalności gospodarczej nie zajmuje wiele czasu. Odpowiedni wniosek można złożyć w urzędzie gminy lub skorzystać z rejestracji online. Wtedy zachodzi konieczność wypełnienia stosownego formularza znajdującego się na oficjalnej stronie CEIDG. Cała procedura została więc skrócona do minimum. Jedynie około trzech dni może wynosić czas oczekiwania na uzyskanie Numeru Identyfikacji Podatkowej, ale nie powinno to być poważniejszą przeszkodzą w rozpoczęciu swojego biznesu. Praktycznie rzecz ujmując, realną działalność można rozpocząć bezpośrednio po uzyskaniu wpisu do CEIDG oraz rejestracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Założenie własnej firmy będzie się wiązać z pewnymi kosztami. Ich wysokość jest uzależniona od kilku czynników. Wpływ na wysokość opłat ma na przykład forma działalności, na którą się zdecydujemy. Najdroższe wydają się spółki osobowe oraz kapitałowe, które wymagają od założycieli posiadania poważniejszych środków finansowych na funkcjonowanie. W takim przypadku konieczne jest też dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego, co jest wydatkiem rzędu 500 złotych. W przypadku spółek konieczne jest też sporządzenie statutu, który jest najważniejszym regulaminem w spółce. Jego przygotowanie dobrze jest zlecić kancelarii prawnej specjalizującej się w tego rodzaju zadaniach. Każda kancelaria posiada własne stawki za taką usługę, cena jest uzależniona od poziomu zaawansowania takiego dokumentu. W przypadku spółek w procesie rejestracji udział bierze również notariusz, który swoją pracę wykonuje odpłatnie. Wysokość jego wynagrodzenia jest uzależniona od wysokości kapitału zakładowego rejestrowanej spółki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here