W jakich krajach obowiązuje karta EKUZ?

Karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, jest dokumentem, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w innych krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii. Jest to bardzo przydatny dokument dla podróżujących, ponieważ zapewnia dostęp do opieki zdrowotnej na takich samych warunkach, jak obywatelom danego kraju.

Jak działa karta EKUZ?

Karta EKUZ jest wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i jest bezpłatna. Jej ważność wynosi 3 lata i można ją wykorzystać podczas podróży do krajów, w których obowiązuje. Karta EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego, ale stanowi uzupełnienie ochrony zdrowotnej podczas pobytu za granicą.

Ważne jest, aby pamiętać, że karta EKUZ nie pokrywa kosztów leczenia, które są związane z podróżą w celach medycznych. Jeśli planujesz podróż w celach leczniczych, powinieneś skonsultować się z ubezpieczycielem w celu uzyskania odpowiedniego ubezpieczenia.

W jakich krajach obowiązuje karta EKUZ?

Karta EKUZ obowiązuje w następujących krajach:

 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Islandia
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malta
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Węgry
 • Włochy

W tych krajach posiadacze karty EKUZ mają prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej na takich samych warunkach, jak obywatele danego kraju. Oznacza to, że jeśli np. obywatel Polski ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce, to posiadacz karty EKUZ będzie miał takie samo prawo w innych krajach, w których obowiązuje karta.

Jak uzyskać kartę EKUZ?

Aby uzyskać kartę EKUZ, należy złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia. Wniosek można złożyć osobiście w oddziale NFZ lub za pośrednictwem internetu. Wniosek powinien zawierać podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz okres ważności karty.

Po złożeniu wniosku, karta EKUZ zostanie wydana w ciągu kilku dni i będzie ważna przez 3 lata. Warto pamiętać, że karta EKUZ jest wydawana indywidualnie, więc każdy członek rodziny powinien posiadać oddzielną kartę.

Podsumowanie

Karta EKUZ jest niezwykle przydatnym dokumentem dla podróżujących po krajach Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii. Zapewnia ona dostęp do opieki zdrowotnej na takich samych warunkach, jak obywatelom danego kraju. Pamiętaj jednak, że karta EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego i nie pokrywa kosztów leczenia związanych z podróżą w celach medycznych. Jeśli planujesz podróż, upewnij się, że masz odpowiednie ubezpieczenie.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat karty EKUZ, skontaktuj się z Narodowym Funduszem Zdrowia lub odwiedź ich stronę internetową. Pamiętaj, że posiadanie karty EKUZ może dać Ci spokój i pewność, że w razie potrzeby będziesz mógł skorzystać z opieki zdrowotnej w innych krajach.

Wezwanie do działania: Sprawdź, w jakich krajach obowiązuje karta EKUZ i zabezpiecz swoje podróże!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here