spółka zoo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najbardziej popularnych rodzajów prowadzenia działalności dla przedsiębiorców, którym zależy na większym rozmachu działania. Najbardziej znane firmy handlowe w naszym kraju są właśnie spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Ceni się je ze względu na to, że mogą bezpośrednio nadzorować jej działalność. Jaki kapitał należy włożyć w powstanie spółki? Jakie są warunki jej założenia? Przekonajmy się!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-charakterystyka/ 

Jaki kapitał należy włożyć przy zakładaniu spółki? 

Do założenia spółki potrzebny jest nam kapitał wynoszący przynajmniej 5000 zł. Za wszystkie zobowiązania spółka odpowiada całym swoim majątkiem. Wyjątek stanowią osoby wchodzące w skład zarządu firmy. W przypadku bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce, członkowie zarządu odpowiadają za jej zobowiązania. Mają oni jednak możliwość do obrony. 

Najważniejszą władzą spółki jest zgromadzenie wspólników. Działalność reprezentuje bowiem zarząd. Wspólnicy spółki mają prawo ustanowić zarząd, a także radę nadzorczą lub też komisję rewizyjna. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością musimy prowadzić pełna księgowość i dokonywać sprawozdań finansowych.

Skrót i nazwa spółki 

Nazwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być dowolna. Jedynym wymogiem jest dopisek „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.Mamy możliwość posłużenia się również skrótami „Sp z o.o. oraz „Spółka z o.o.”.

Jakie są warunki założenia takiej spółki?

Do założenia spółki: 

 • potrzebny jest kapitał zakładowy co najmniej 5 tys. zł,
 • wspólnicy muszą zawrzeć umowę spółki,
 • wnieść wkład na pokrycie całego kapitału zakładowego,
 • powołać zarząd oraz ustanowić radę nadzorczą/komisję rewizyjną (jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki),
 • dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Mamy dwie możliwości zawarcia umowy spółki. Możemy zrobić to u notariusza w formie aktu notarialnego lub przez internet w systemie s24. Jeśli spółka jest to jednoosobowa działalność, to zamiast umowy sporządzany jest akt założycielski.

Umowa i rejestracja

Przy zakładaniu spółki przez internet w systemie s24, musimy pamiętać, że w grę wchodzi wkład pieniężny, a nie nieruchomościowy. Spółkę należy rejestrować w KRS – Krajowym Rejestrze Sądowym

Co należy zapisać w umowie? 

Przede wszystkim:

 • nazwę,
 • siedzibę,
 • przedmiot działalności,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • ile udziałów przypada na jednego wspólnika,
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
 • czas trwania spółki jeśli został określony.

Zobacz też: http://kmhs.pl/limit-czasu-pracy-2020/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here