Kto nie płaci składki zdrowotnej w 2023?
Kto nie płaci składki zdrowotnej w 2023?

W 2023 roku wiele osób będzie zainteresowanych pytaniem: „Kto nie płaci składki zdrowotnej w 2023?”. Jest to ważne pytanie, ponieważ składka zdrowotna jest jednym z obowiązkowych opłat, które musimy uiścić w Polsce. W tym artykule dowiesz się, kto jest zwolniony z płacenia składki zdrowotnej w 2023 roku i jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tej ulgi.

Kto jest zwolniony z płacenia składki zdrowotnej w 2023 roku?

W 2023 roku istnieje kilka grup osób, które są zwolnione z płacenia składki zdrowotnej. Są to:

 • Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne
 • Osoby pobierające rentę socjalną
 • Osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy
 • Osoby pobierające rentę rodzinną
 • Osoby pobierające rentę strukturalną
 • Osoby pobierające rentę inwalidzką
 • Osoby pobierające rentę z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
 • Osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • Osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • Osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji w stopniu znacznym
 • Osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji w stopniu całkowitym
 • Osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji w stopniu całkowitym z dodatkiem pielęgnacyjnym
 • Osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji w stopniu całkowitym z dodatkiem pielęgnacyjnym i dodatkiem za zwiększone potrzeby życiowe
 • Osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji w stopniu całkowitym z dodatkiem pielęgnacyjnym i dodatkiem za zwiększone potrzeby życiowe oraz dodatkiem za zwiększone potrzeby życiowe w stopniu znacznym
 • Osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji w stopniu całkowitym z dodatkiem pielęgnacyjnym i dodatkiem za zwiększone potrzeby życiowe oraz dodatkiem za zwiększone potrzeby życiowe w stopniu znacznym i dodatkiem za zwiększone potrzeby życiowe w stopniu umiarkowanym

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi?

Aby skorzystać z ulgi i nie płacić składki zdrowotnej w 2023 roku, należy spełnić następujące warunki:

 • Być osobą pobierającą jedno z wymienionych świadczeń rentowych
 • Mieć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji w odpowiednim stopniu
 • Spełniać inne wymagane kryteria określone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Podsumowanie

W 2023 roku istnieje wiele grup osób zwolnionych z płacenia składki zdrowotnej. Są to głównie osoby pobierające różne rodzaje rent i świadczeń przedemerytalnych. Aby skorzystać z ulgi, trzeba spełnić określone warunki, takie jak posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli spełniasz te warunki, możesz być zwolniony z płacenia składki zdrowotnej w 2023 roku.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zwolnienia z płacenia składki zdrowotnej w 2023 roku, skontaktuj się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub innymi odpowiednimi instytucjami, które mogą udzielić Ci szczegółowych informacji.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wezwanie do działania: Sprawdź, kto nie płaci składki zdrowotnej w 2023!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here