Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego.

W państwie polskim istnieją różne typu umów o pracę oraz formy zatrudnienia. Zwykle umowy to dokumenty zawierane przez pracodawce i pracownika po to aby jasno i precyzyjnie określić zasady wzajemnej współpracy a także wzajemnie prawa oraz obowiązki względem siebie.
W Polsce najbardziej stabilna oraz bezpieczna z punktu widzenia nie tylko pracodawcy ale i pracownika jest umowa o prace zwana także stosunkiem pracy. Umowa o pracę to akt normatywny, którego zasady oraz normy postępowania są regulowane przez kodeks pracy.
Pozostałe umowy takie jak umowa zlecenie oraz umowa o dzieło to elastyczne formy zatrudnienia nazywane też umowami cywilnoprawnymi – a prawa i obowiązki obu stron w przypadku takich umów reguluje jedynie kodeks cywilny – w myśl kodeksu pracy Ci pracownicy, którzy pracują na umowę zlecenie lub o dzieło nie są w myśl prawa pracy pracownikami.
Umowę o pracę daje pracownikowi szereg świadczeń oraz gwarancji takich jakich nie mają osoby pracujące w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia, czyli umowy o dzieło lub umowę zlecenie.
Pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę zostaje związany ze swoim pracodawcą stosunkiem pracy i posiada on prawo do płatnego okresu chorobowego — jeżeli swoją absencję w pracy poprze odpowiednią dokumentacją lekarską, bądź szpitalną. W dodatku może on liczyć na wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – a w niektórym, dużych firmach czasem nawet na dofinansowanie do wczasów. Czas oraz miejsce pracy na umowę o pracę jest zawsze ściśle określany, a za pracę pracownik nie może otrzymać mniej niż wynosi obowiązująca w całym kraju stawka minimalna. Ponadto zarówno pracownik jak i pracodawca mają obowiązek zachowania odpowiedniego okresu wypowiedzenia, który zwykle trwa około jednego pełnego miesiąca. Jeżeli mowa o pracownikach pracujących od kilku lub kilkunastu lat w danej firmie okres wypowiedzenia może być znacznie dłuższy niż jeden miesiąc i wynosić nawet do trzech miesięcy. Dzięki temu pracodawca ma czas na znalezienie nowego pracownika i wdrożenie go w nowe obowiązki oraz system pracy na danym stanowisku – z kolei pracownik, jeżeli została mu wypowiedziana umowa o pracę zyskuje czas na poszukanie nowego zajęcia. Oprócz tego że pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę zawsze przysługuje wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, dodatkowo mają także prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego oraz ,,tacierzyńskiego”, a także prawo do ochrony kobiet w ciąży – które nie mogą zostać przez pracodawcę zwolnione – ze względu na ich odmienny stan.
Jeżeli chodzi o umowy cywilno – prawne to zarówno podczas świadczenia pracy w oparciu o umowę zlecenie jak i umowę o dzieło nie przysługuje nam coś takiego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Urlop oczywiście możemy wziąć w porozumieniu z naszym pracodawcą jednak nikt nam za niego nie zapłaci. Na umowie zlecenie pracodawca ma jedynie obowiązek odprowadzać na rzecz pracownika składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zapewnić mu minimalną stawkę godzinową za świadczoną pracę, która w całym kraju obecnie wynosi 13,80 złotych brutto. Ponadto zobowiązuje się zapewnić pracownikom bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy oraz wypłacać wcześniej ustalone wynagrodzenie w terminie jaki został ustalony w umowie zlecenie. Pracownik zobowiązuje się powierzone mu zadania oraz obowiązki wykonywać z należytą starannością. Ponadto pracownik ma prawo do płatnego chorobowego – ale tylko w przypadku kiedy sam dobrowolnie odprowadza składkę chorobową.
Podczas świadczenia pracy w oparciu o umowę o dzieło przedmiotem pracy oraz wynagrodzenia jest właśnie zamawiane dzieło – czyli rezultat tejże pracy. W tym przypadku wykonawca dzieła w zamian za otrzymane wynagrodzenie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła na rzecz zamawiającego – na przykład napisania określonej pracy literackiej, wykonania remontu, uszycia większej ilości kostiumów i tym podobnych. W przypadku umowy o dzieło nie ma jednak mowy o minimalnej stawce godzinowej oraz czymś takim jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Pracodawca jedynie odprowadza od swojego wykonawcy zaliczkę na podatek dochodowy oraz zobowiązuje się do wypłaty wcześniej ustalonego w umowie o dzieło wynagrodzenia w zamian za otrzymanie w terminie oraz z należytą starannością wykonanego dzieła. Wykonawca z kolei posiada pełną dowolność w zakresie czasu , miejsca oraz sposobu wykonywania swojej pracy.
Chociaż elastyczne formy zatrudnienia są w niektórych przypadkach bardzo dobrą formą zatrudnienia bowiem w oparciu o nie pracujemy wtedy kiedy akurat mamy na t czas i kiedy możemy – to jednak nie mamy w związku z nimi takiego dużego poczucia bezpieczeństwa jak w czasie pracy na umowę o pracę. Nie gwarantują nam one także płatnego wynagrodzenia w okresie choroby ani nie wymożemy liczyć na wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Najlepszą i najbardziej stabilną zawsze była, jest i będzie umowa o pracę – nazywana także stosunkiem pracy. A umowy cywilno – prawne są dobre w przypadku kiedy jesteśmy studentami lub uczniami, albo chcemy zarobić sobie dodatkowe pieniądze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here