Urlop - jak go naliczyć?

Każda osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego i nie ma możliwości zrzeczenia się prawa do niego. To, ile go przysługuje zależy od stażu urlopowego, jaki posiada. Musimy jednak pamiętać, że kiedy rozpoczynamy pracę w ciągu roku wówczas ustala się urlop proporcjonalny. Jak wygląda naliczanie urlopu w przypadku umowy o pracę na pełny etat, a jak w przypadku umowy na pół etatu? Naliczanie urlopu jest bardzo ważną kwestią, dlatego też powinniśmy to zostawić profesjonalistą takimi jak osoby zajmujące się kadrami.
Wymiar urlopu
To, w jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy zależy od okresu zatrudnienia. do tego okresu należy wliczyć wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia nie zważając na przerwy w zatrudnieniu oraz na sposób ustania stosunku pracy.
Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:
a. w przypadku kiedy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat – 20 dni roboczych;
b. W przypadku kiedy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat – 26 dni roboczych;
Okres edukacji również zalicza się do okresu zatrudnienia. Zaliczany jest on w wymiarze:
a. 3 lata- w przypadku zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej;
b. 5 lat- w przypadku średniej szkoły zawodowej;
c. 5 lat- w przypadku średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych bądź równorzędnych;
d. 4 lata- w przypadku średniej szkoły ogólnokształcącej;
e. 6 lat- w przypadku szkoły policealnej;
f. 8 lat- w przypadku szkoły wyższej również licencjat.
Należy jednak pamiętać, że lat nauki się nie sumuje.
Wynagrodzenie za urlop
Jeżeli pracownik nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego przysługuje mu wówczas wynagrodzenie, jest powinien otrzymać gdyby w tym czasie pracował. Taką zasadę stosuje się jedynie do składników wynagrodzenia, który jest określony w stawce miesięcznej w stałej wysokości.
Wymiar urlopu
Urlop wypoczynkowy udziela się pracownikowi w dni, które są dniami pracy i są zgodne z obowiązującym rozkładem czasu pracy w takim samym wymiarze godzinowym, jaki odpowiada liczbie godzin,które przypadają do przepracowania przez pracownika w danym dniu.
Kiedy obliczamy urlop musimy pamiętać, że jeden dzień urlopu jest równy z 8 godzinami pracy również wtedy kiedy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Dla pracownika zatrudnionego na:
1. Pełny etat:
a. Przy 26 dniach urlopu jest to 208 godzin,
b. Przy 20 dniach urlopu jest to 160 godzin.
2. Pół etatu:
a. 26 dni, czyli 104 godziny, ponieważ 13 dni * 8 godzin = 104 godziny;
b. 20 dni, czyli 80 godzin, ponieważ 10 dni * 8 godzin = 80 godzin.
Pierwszy urlop pracownika
Pracownik, który podejmuje pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym otrzymuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, który przysługuje po przepracowaniu roku.
Urlop proporcjonalny
W przypadku kiedy ustalamy urlop proporcjonalny powinniśmy pamiętać o tym, że jeden miesiąc kalendarzowy pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu który przysługuje pracownikowi.
Naliczanie urlopu proporcjonalnego odnosi się także do pracowników w powracających w roku kalendarzowym do pracy po:
1. Urlopie wychowawczym,
2. Urlopie bezpłatnym,
3. Tymczasowym aresztowaniu,
4. okresie odbywania służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego lub też ćwiczeń wojskowych,
5. Nieusprawiedliwione nieobecności w pracy,
6. Odbywaniu kary pozbawienia wolności.
W momencie kiedy pracownik zmienia pracodawcę wówczas przysługuje mu urlop zarówno u jednego, jak i u drugiego proporcjonalnie do przepracowanego czasu u każdego z pracodawców.
Ustalając urlop proporcjonalny pamiętajmy, że jeden kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi. natomiast niepełny miesiąc kalendarzowy pracy należy zaokrąglić w górę do pełnego miesiąca.
Urlop uzupełniający
W przypadku kiedy pracownik wykorzystał już cały urlop wypoczynkowy za dany rok kalendarzowy, a potem w trakcie tego samego roku nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze wówczas przysługuje mi urlop uzupełniający. Jest to różnica między nabytym wymiarem urlopu a wymiarem poprzednio przysługującym.
Naliczanie urlopu w wyższym wymiarze:
a. W przypadku upływu odpowiedniego okresu zatrudnienia,
b. W przypadku ukończenia nauki,
c. W przypadku zaliczenia okresu w którym nie wykonywał pracy do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu.
dniem w którym nabywa się prawo do urlopu uzupełniającego jest ostatni
Termin urlopu można przesunąć na wniosek pracownika jeżeli umotywuj ego ważnymi przyczynami. Może on być przesunięty również wtedy, kiedy nieobecność pracownika na urlopie wypoczynkowym mogłaby spowodować poważne zakłócenia toku pracy.
Przesunięcie urlopu może być spowodowane:
a. Chorobą,
b. Urlopem macierzyńskim- wówczas pracodawca jest zobowiązany przesunąć pracownikowi urlop na inny termin,
c. powołanie na ćwiczenia wojskowe czy też szkolenie wojskowe do trzech miesięcy,
d. Izolacją związaną z chorobą zakaźną.
Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here