Studia na kierunku matematyka

Badania naukowe prowadzone niemal na całym świecie potwierdzają, że około piątego – szóstego roku życia większość dzieci ma wysoko rozwinięty poziom myślenia matematycznego. Oczywiście jest to myślenie, a przede wszystkim działanie oparte o konkrety, bowiem myślenie abstrakcyjne rozwija się w późniejszym wieku, ale niezależnie od tego można stwierdzić, że większość dzieci we wczesnym wieku szkolnym to geniusze matematyczni. Potem geniusze idą do szkoły, a po kilku latach nauki nie potrafią obliczyć powierzchni dywanu w pokoju czy dokonać rozliczenia podatku dochodowego.
Mimo wielu podejmowanych prób edukacja matematyczna jest wciąż prowadzona w sposób niewłaściwy a jej efekty wielce niezadowalające. W państwach Unii Europejskiej jedynie Finlandia może pochwalić się znakomitymi wynikami swoich uczniów. Polscy uczniowie likwidowanych właśnie gimnazjów też wypadali coraz lepiej w badaniach PISA – wiele państw zazdrościło nam wyników i chciało naśladować a nawet kopiować strukturę organizacyjną systemu edukacji. Dzisiaj nikt już tego nie zamierza robić. Wyniki Polaków dramatycznie obniżyły się, a chaos panujący w szkołach potrwa jeszcze kilka lat. Na szczęście mamy jeszcze kształcenie na poziomie studiów wyższych – w polskich uczelniach matematyka studia pierwszego oraz drugiego stopnia a także studia doktoranckie i podyplomowe nadal stanowią wzór jakości i najwyższych standardów edukacyjnych.
Aby zostać studentem matematyki lub innych kierunków matematycznych na maturze warto zawalczyć o wysokie oceny z matematyki, języka obcego, informatyki, fizyki.
Studiowanie kierunków matematycznych to studia na uniwersytetach lub uczelniach technicznych. Na uniwersytecie tytuł licencjata matematyki osiąga się po sześciu semestrach. Zdobycie tytułu inżyniera na politechnice wymaga studiów trwających siedem semestrów.
Po studiach pierwszego stopnia można sięgnąć po tytuł magistra lub magistra inżyniera na uzupełniających studiach magisterskich. Uzupełnienie edukacji do zawodowego tytułu magistra trwa cztery semestry. Końcem studiów magisterskich jest napisanie pracy magisterskiej oraz obrona tejże podczas ostatniego egzaminu na studiach. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi promotor, czyli naukowy opiekun pod kierunkiem którego praca została napisana, recenzent, czyli naukowiec specjalizujący się w dziedzinie której praca dotyczy oraz przedstawiciel władz wydziału czy instytutu. Promotor i recenzent doskonale znają pracę, bo wcześniej ją ocenili. Każdy członek komisji może zadawać pytania dotyczące pracy dyplomowej oraz każde inne pytanie, które ma związek z programem studiów.
Studiowanie na kierunkach matematycznych na poziomie studiów magisterskich może być realizowane poprzez jednolite pięcioletnie studia magisterskie w uniwersytecie lub studia inżynierskie magisterskie w szkole wyższej o profilu technicznym trwające pięć i pół roku. Taką formą studiów wybiera najwięcej maturzystów, którzy uczą się w systemie studiów stacjonarnych, czyli dziennych.
Program studiów na kierunkach matematycznych to szereg przedmiotów związanych z różnymi działami matematyki. Wśród nich są między innymi:
– wstęp do matematyki,
– wstęp do informatyki,
– analiza matematyczna,
– algebra,
– algebra liniowa i geometria,
– topologia,
– funkcje,
– rachunek prawdopodobieństwa,
– matematyka obliczeniowa,
– równania różniczkowe.
Oprócz tych przedmiotów kierunkowych studenci zaliczają wiele innych dodatkowych – lektoraty języków obcych, wychowanie fizyczne, nauki społeczne. Od drugiego roku wybiera się przedmioty specjalizacyjne. Te ostatnie zależą od kierunku i wybranej specjalizacji.
Kim można być po matematyce? Jaką przyszłość zawodową mają absolwenci kierunków matematycznych? Najpopularniejszy, najczęściej wybierany kierunek to matematyka studia pedagogiczne, czyli kształcące przyszłych nauczycieli matematyki. Ale zawodów wykonywanych przez matematyków jest znacznie więcej. Dla osób studiujących na kierunkach międzywydziałowych czy międzyobszarowych studia matematyczna dają uprawnienia dwukierunkowe, na przykład matematyka z językiem angielskim, matematyka z informatyką, matematyka z ekonomią. Wiele osób znajduje zatrudnienie w sektorze finansowym oraz działach gospodarki związanych z IT. Na uczelniach polskich najczęściej spotkać można ofertę studiowania na następujących kierunkach matematycznych: matematyka, matematyka komputerowa, matematyka i ekonomia, matematyka w finansach, mechatronika, matematyka w technice, finanse i rachunkowość, finanse, rachunkowość i podatki, analiza danych, bioinformatyka, energetyka i chemia jądrowa.

Osobom szczególnie zdolnym i zainteresowanym pracą naukową uczelnie proponują kontynuowanie studiów na poziomie trzecim, czyli studia doktoranckie. Przyszli doktorzy matematyki studiują minimum dwa ale nie więcej jak cztery lata. Podczas studiów poznają przede wszystkim tajniki pracy badawczej. Poza przygotowaniem do prowadzenia samodzielnych badań studia stopnia trzeciego wyposażają doktorantów w kompetencje pracowników dydaktycznych, którzy pracują jako wykładowcy na uczelniach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here