Strona startowa
Dzisiaj jest: 2017.07.26 | wschód Słońca: 4:46 | zachód Słońca: 20:38
Zegar demograficzny Świata: osób
Menu
Start
Matura z geografii
Testy z geografii
Mapy konturowe
Galeria geograficzna
Tabele geograficzne
Wypracowania
Ciekawostki
News` y z geografii
Książki do matury
Filmy geograficzne
Gry z geografii
Programy
Humor
Archiwum
Kontakt

Wyszukiwarka
Wpisz poniżej szukany
wyraz/frazę
więcej info

Ankieta
Dziękujemy, Twój głos w tej ankiecie został zapisany
zobacz wyniki
Mapa stronyGeo
Opracowania
Opracowania i referaty z geografii 93

GeoWpracowania
to dział w którym znajdziesz gotowe referaty z geografii oraz nauk pokrewnych. Z pewnością pomogą Ci one przygotować się do lekcji, napisać referat z geografii czy też odrobić zadania domowe.

KARTOGRAFIA/ KSZTAŁT I ROZMIARY ZIEMI
Pokaż wszystkie opracowania  11
BUDOWA ZIEMI ORAZ JEJ EWOLUCJA
Pokaż wszystkie opracowania  14
PROCESY ENDOGENICZNE
Pokaż wszystkie opracowania  4
PROCESY EGZOGENICZNE
Opracowania i referaty z:
Formy działalności akumulacyjnej lodowców i lądodolodów  ||  Działalność rzeki w odcinku górnym, środkowym i dolnym  ||  Elementy stoku.Kształt stoków oraz procesy stokowe.  ||  Budująca działalność rzek  ||  Działalność erozyjna lodowców i lądolodów  ||  Formy krasu powierzchniowego  ||  Formy niwalne i niwacyjne  ||  Geneza oraz krótka charakterystyka zlodowaceń  ||  Procesy krasowienia w różnych warunkach klimatycznych  ||  Charakterystyka poszczególnych typów wietrzenia.  ||  Kras na świecie  ||  Erozyjna dzialalność lodowców  ||  Plejstocen w Polsce  ||  Kras w Polsce  ||  Przykłady niszczycielskich ruchów masowych na świecie.  ||  Budująca działalność lodowców  ||  Ruchy masowe  ||  Charakterystyka typów pustyń. Przykłady.  || 
Pokaż wszystkie opracowania  18
MINERAŁY I SKAŁY
Pokaż wszystkie opracowania  6
ATMOSFERA
Opracowania i referaty z:
Pokaż wszystkie opracowania  0
HYDROLOGIA
Pokaż wszystkie opracowania  6
PEDOSFERA
Opracowania i referaty z:
Charakterystyka gleb Polski  ||  Charakterystyka gleb świata  || 
Pokaż wszystkie opracowania  2
BIOSFERA
Opracowania i referaty z:
Formacje roślinne na świecie  || 
Pokaż wszystkie opracowania  1
LUDNOŚĆ
Pokaż wszystkie opracowania  5
OSADNICTWO
Pokaż wszystkie opracowania  3
RELACJE CZŁOWIEK ŚRODOWISKO
Pokaż wszystkie opracowania  2
ROLNICTWO
Pokaż wszystkie opracowania  8
PRZEMYSŁ
Pokaż wszystkie opracowania  3
INNE PRACE
Pokaż wszystkie opracowania  10

Ostatnio dodane opracowania i referaty:  
   Rolnicze zagospodarowanie obszarów pustynnych i półpustynnych
   Rozwój miast na świecie od I do XX wieku
   Charakterystyka 10 największych jezior w Polsce
   Charakterystyka 10 największych rzek w Polski
   Uwarunowania poza przyrodnicze rozwoju rolnictwa
   Rolnictwo w Polsce - uprawa roślin
   Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju rolnictwa
   Zróżnicowanie językowe ludności świata
   Zróżnicowanie rasowe ludności świata
   Charakterystyka rybołówstwa na świecie
   Charakterystyka współczesnej sieci osadniczej Polski
   Charakterystyka gleb świata

Najwyżej oceniane referaty i opracowania:  
   Wybitni polscy geografowie. Charakterystyka wybranych sylwetek  (6.00)
   Klasyfikacja, rodzaje i typy geograficznych map i atlasów  (6.00)
   Historia katastrofalnych trzęsień ziemi  (6.00)
   Odkrycia i badania obszarów polarnych. Antarktyka  (6.00)
   Ruchy lądotwórcze. Izostazja.  (6.00)
   Klasyfikacja jezior  (6.00)
   Minerały i ich właściwości  (6.00)
   Charakterystyka gleb świata  (5.83)
   Zróżnicowanie rasowe ludności świata  (5.50)
   Pomiary powierzchni Ziemi. Szerokość, długość geograficzna oraz rozciągłość południkowa i równoleżnikowa.  (5.50)
   Charakterystyka 10 największych rzek w Polski  (5.50)
   Złoża gazu ziemnego i ropy naftowej. Warunki powstania i rozmieszczenie w Polsce  (5.50)

Dodaj swój referat do biblioteki  

Zasady dodawania opracowań:
  1. Nie dodajemy opracowań tematów już dodanych do bazy.
  2. Każde opracowanie zanim trafi do biblioteki jest czytane i po pozytywnej ocenie dodawane do zbioru.
  3. Przyjmowane są wyłącznie opracowania w formacie .doc (Microsoft Word), .odt (Open Office) lub zapisane w pliku tekstowym .txt
  4. Maksymalna wielkość pliku opracowania, którą możesz dodać to 2MB.
DODAJ OPRACOWANIE:
© www.geostrefa.pl (2006)