Kredyt dla firm bez BIK

W trakcie prowadzenia własnej firmy niezbędne jest zapewnienie stałych źródeł finansowania. W przeciwnym wypadku możemy być niemal pewni, że już po kilku miesiącach nie będziemy w stanie wypłacić pracownikom należnych im pensji. Taka sytuacja może okazać się nader kłopotliwa, bowiem okazać się może, że zainteresuje ona organy kontroli państwowej, w szczególności Państwową Inspekcję Pracy. Dlatego z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy niezwykle istotne jest, aby miał stały dopływ do nowych źródeł środków finansowych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że niezbędną sumę możemy uzyskać w drodze kredytu bankowego. Tym samym konieczne jest przejście dosyć uciążliwej procedury formalnej, która finalnie może zakończyć się niepowodzeniem. Dlatego w celu przeciwdziałania takim sytuacjom dobrze jest do całej sprawy zaangażować prawnika. Będzie on w stanie uporać się z wszelkimi wnioskami kredytowymi, które przedstawimy mu do podpisania oraz do potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Należy mieć jednak na uwadze, że jeżeli nie mamy zdolności kredytowej, bank jest zobowiązany do udzielenia nam decyzji odmownej. Tym samym nie będziemy w stanie zapewnić sobie odpowiedniego zastrzyku gotówki w wymaganym czasie.

Na szczęście istnieją rozwiązania pośrednie, dzięki którym możliwe jest szybkie uzyskanie gotówki. Wiele instytucji bankowych oferuje możliwość zaciągnięcia kredytu dla firm. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, bowiem do sumy odsetkowej istnieją dotacje ze strony budżetu państwa. Ponadto banki na własną rękę udzielają innych preferencji, które ostatecznie sprawiają, że dana oferta dla firmy jest bardzo korzystna. Dlatego warto korzystać z tych możliwości. Może okazać się, że jest to najlepsza furtka do ucieczki przed rosnącym zadłużeniem zakładu produkcyjnego bądź usługowego, który na własny rachunek prowadzimy. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia odpowiedzialności za zobowiązania, które zaciągnęliśmy w imieniu spółki. Dobrze jest pamiętać o tym, że każdej umowy należy dotrzymywać, a sądy skrupulatnie taki stan rzeczy w swoim orzecznictwie potwierdzają. Sprawia to, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób uwolnić się od zobowiązań. Jedynym racjonalnym wyjściem w takiej sytuacji wydaje się być zaciągnięcie nowej pożyczki na pokrycie starych wierzytelności.

Kredyt dla firm bez BIK przewidziany został dla przedsiębiorstw, których zdolności kredytowej nie można zweryfikować w sposób pozytywny. Tym samym każdy właściciel dobrze prosperującego zakładu będzie mógł dostać niezbędną sumę – nawet wtedy, gdy w przeszłości niesolidnie spłacał istniejące uprzednio zobowiązania. Biuro Informacji Kredytowej prowadzi rejestr, w ramach którego takie zdarzenia są ujmowane. Jest to szczególnie kłopotliwe dla klientów indywidualnych, dla których uzyskanie środków pieniężnych to niejednokrotnie sprawa życia i śmierci. Warto również pamiętać o tym, że możemy zostać poproszeni o wskazanie wypisu z takiego rejestru. Tym samym konieczne wydaje się wystąpienia do tej instytucji o wydanie prawomocnego zaświadczenia, z którego będzie wynikać, że nie zalegamy z płatnościami z różnych tytułów na dzień wnioskowania o kredyt.

Każdy właściciel firmy powinien jednak pamiętać o tym, że każdy kredyt ma dwie strony. Oprócz preferencji w zakresie spłaty, musimy liczyć się z koniecznością zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia zobowiązania. Przeważnie koszty jego ustanowienia obciążają osobę, która wnioskuje o kredyt. Tym samym wszelkie wizyty u notariusza w celu ustanowienia hipoteki na firmowej nieruchomości oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych obciąża wyłącznie wnioskodawcę. Warto również zwrócić uwagę na kwestię rozłożenia kosztów udzielenia kredytu. Niestety, jak wykazuje praktyka ostatnich lat, są one coraz wyższe, a banki niechętnie refinansują je choćby w połowie. Dlatego dobrze jest sprawdzić, jaki jest całkowity koszt danego rozwiązania. Dzięki temu będziemy mogli nabrać przekonania, że wszystko, czego dokonaliśmy w ramach procedury kontraktowania, w istocie spełnia nasze najskrytsze oczekiwania. Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, nie pozostaje nam nic innego jak skorzystać z oferty innej instytucji bankowej.

Oczywiście hipoteka nie jest jedynym rodzajem zabezpieczenia, jaki możemy ustanowić. Jeżeli posiadamy rzeczy ruchome o szczególnej wartości, z powodzeniem możemy je zastawić w ramach umowy kredytowej. W Polsce od wielu lat istnieje instytucja zastawu rejestrowego. Polega on na tym, że rzecz ruchoma może być umieszczona w specjalnym rejestrze, gdzie odnotowywane są wszelkie jej cechy szczególne. Oczywiście istnieje spory problem z rejestracją zastawu na rzeczach oznaczonych co do gatunku, na przykład na owocach czy innych dobrach materialnych, których okres przeznaczenia do spożycia jest stosunkowo niski. W takiej sytuacji częściej korzysta się z możliwości odsprzedaży danych wyrobów, aby móc zapewnić sobie płynność finansową. Nie bez znaczenia pozostaje również możliwość wykupienia dodatkowej polisy zabezpieczającej spłatę kredytu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here