ZUS

Dla wielu osób które posiadają przedsiębiorstwo składki na ubezpieczenie społeczne jest to bardzo przykry obowiązek. Niestety nie jesteśmy w stanie go obejść ani ominąć. Bez względu na wyniki naszej firmy musimy zapłacić takie składki każdego miesiąca. Osoby, które pracuję na etacie mają pewien wyjątek, albowiem pieniądze za nie przelewa na takie składki pracodawca. Sprawdź ile oraz dlaczego będziesz zobowiązany płacić, a także jakie ulgiz tego tytułu ci przysługują.

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/dzialalnosc-gospodarcza-zus/

Działalność gospodarcza, a ZUS– podstawowe informacje

Tak jak już wspomnieliśmy wcześniej od płacenia podatków nie ma ucieczki. Wyjątkiem są jednak młodzi przedsiębiorcy, którzy dopiero co zaczynają pierwsze kroki w biznesie. Do takich osób zaliczają się również osoby po dłuższej przerwie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Kiedy zakładamy firmę, nie musimy informować o tym zakładu ubezpieczeń społecznych. Po złożeniu wniosku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli w skrócie CEIDG, system automatycznie wysyła wiadomość do ZUS. We wniosku składany w CEIDG, deklarujemy wysokość składki jaką zamierzamy płacić.

W jaki sposób ją obliczyć?

Zadeklarowana przez nas składka musi być odliczona od podstawy niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego co miesięcznego wynagrodzenia.

Kwotę, którą przelejemy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obliczymy korzystając z kalkulatora znajdującego się na stronie ZUS.

Działalność gospodarcza – Ulga na start

Po założeniu działalności gospodarczej możemy skorzystać z ulgi na start. Dzięki niej przez okres pół roku nie musimy przelewać pieniędzy na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ten sposób posiadamy więcej pieniędzy przy sobie, ale nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego. Po wygaśnięciu takiej ulgi możemy skorzystać z następnego wsparcia, którym jest obniżony ZUS.

Obniżony ZUS

Składki na ubezpieczenie deklarujemy na podstawy nie niżej niż 60% minimalnego wynagrodzenia. Przez kolejne 2 lata Obowiązuje nas prawo do obniżonego ZUS. Dzięki niemu, nasza składka może wynieść nawet 30% minimalnego wynagrodzenia.

Mały ZUS Plus

Jest to kolejna ulga z której skorzystają mali przedsiębiorcy. Mogą oni z niej skorzystać pod warunkiem, że:

• Przychody z działalności gospodarczej w ubiegłym roku nie przekroczyły 120 tys zł

• Działalność była prowadzona w poprzednim roku nie krócej niż 60 dni kalendarzowych

Mały ZUS plus jest to podstawa twoich składek, która nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia oraz jest wyższa od 60% prognozowanego przeciętnego co miesięcznego wynagrodzenia.

Zobacz też: http://kmhs.pl/prawa-konsumenta/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here