Bądź dobrym dziennikarzem

Studia dziennikarskie są niezwykle ważnym obszarem kształcenia. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, gdyż szkolą one tych, którzy być może już niedługo będą przekazywać nam najgorętsze wiadomości. Bez takich osób łatwo byłoby się bowiem pogubić we współczesnym świecie, pełnym najróżniejszych – często sprzecznych – informacji. Również sami kandydaci na studia nie mają wątpliwości co do słuszności swojego wyboru – dlatego też studia dziennikarskie cieszą się niesłabnącą popularnością.

Może to zabrzmieć dość paradoksalnie, ale studia dziennikarskie są wąską i szeroką zarazem dziedziną. O co chodzi? Opisuję i objaśniam. Studia dziennikarskie zarówno przekazują wiedzę czysto teoretyczną, jak też i rozwijają praktyczne umiejętności. Swoistym jądrem takich studiów jest bez wątpienia dostarczenie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu środków masowego przekazu nie tylko w Polsce, ale i na świecie, o samym w sobie dziennikarstwie, a także o kreowaniu wizerunku. Ważne jest także nauczanie na polu tworzenia tekstów różnego rodzaju. Jako że media bywają często nazywane „czwartą władzą”, studia dziennikarskie są doskonałą drogą do zdobycia konkretnych i stałych zawodów – przecież nikt nie wyobraża sobie świata bez dziennikarzy. Rozwój technologii, a co za tym idzie także form i środków przekazu spowodował powstanie różnego rodzaju nowych specjalności w obrębie studiów dziennikarskich. Znajdziemy wśród nich takie warte uwagi pozycje, jak dziennikarstwo i krytyka medialna, reklama, design i komunikacja wizualna czy też research medialny.

Studia dziennikarskie są bez wątpienia atrakcyjne. Składają się one z prawdziwej mieszanki różnorakich dyscyplin naukowych – możemy tam znaleźć elementy filozofii, politologii, prawa czy też socjologii. Proces kształcenia dziennikarskiego zazwyczaj rozpoczyna się od nauki o komunikowaniu, kulturze języka czy współczesnych systemach politycznych. To tak jakby pierwszy krok, po którym studenci wprowadzani są szczegółowo w kolejne działy – dziennikarskie źródła informacji, gatunki dziennikarskie oraz systemy medialne. Dostępne są także zajęcia, mające na celu rozwijać warsztat medialny – prasowy, radiowy oraz telewizyjny. Innymi ciekawymi zajęciami, znajdującymi się w programie studiów dziennikarskich, z pewnością będą takie pozycje, jak dykcja i emisja głosu. Stanowią one doskonałe wprowadzenie do pracy praktycznej i wystąpień publicznych.

Co się tyczy długości studiów dziennikarskich, to trwają one przy uwzględnieniu systemu bolońskiego, czyli klasycznego trzy plus dwa. Dla niewtajemniczonych – jest to podział na studia pierwszego i drugiego stopnia. Ogólnie rzecz biorąc, nauka trwa pięć lat. Te pięć lat kończy naukę, a wszelkie praktyki zawodowe odbywane są najczęściej jeszcze w trakcie procesu kształcenia. Dlatego też wszelkim osobom wybierającym się na te właśnie studia nie grożą żadne zmory w rodzaju egzaminów dodatkowych, konkursów aplikacyjnych czy też kursów przygotowujących do zawodu. Nad czym się wiec jeszcze głowić?

Oczywiście, koniec nauki na uczelni nie oznacza jego końca w ogóle. Dziennikarstwo bowiem – jak wszystko – płynie. Znaczy to tyle, że jest sferą stawiającą ogromny nacisk na stałe dokształcanie się, poszerzanie horyzontów czy – ogólnie i kolokwialnie mówiąc – bycie na bieżąco. Dziennikarstwo się zmienia i żeby znaczyć cokolwiek w jego świecie, trzeba się zmieniać razem z nim.

W ramach wytchnienia przyjrzyjmy się polskim uczelniom oraz kierunkom dziennikarskim, jakie one oferują. Mamy więc Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, z takimi kierunkami, jak dziennikarstwo i komunikacja społeczna, elektroniczne przetwarzanie informacji oraz zarządzanie informacją. W Krakowie znajduje się także Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, który oferuje architekturę informacji oraz kulturoznawstwo i wiedzę o mediach. Mamy też Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie można studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną oraz kryminologię stosowaną. Kolejna pozycją na naszej liście jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Można tam kształcić się na kierunkach dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Jest też Uniwersytet Łódzki z takimi kierunkami, jak dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo międzynarodowe oraz filmoznawstwo. Kolejną opcją do wyboru jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie można studiować architekturę informacji, dziennikarstwo i komunikację społeczną, e-edytorstwo i techniki redakcyjne oraz produkcję medialną. W Lublinie także można studiować marketing i komunikację rynkową – na Politechnice Lubelskiej. To jeszcze nie koniec. Następny w kolejce jest bowiem Uniwersytet Warszawski. Poszczycić się on może takimi kierunkami, jak architektura przestrzeni informacyjnych, dziennikarstwo i medioznawstwo oraz informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Z kolei na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu można studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną, filmoznawstwo i kulturę mediów oraz komunikację i zarządzanie zasobami informacji. Ostatnią pozycją na naszej liście jest Uniwersytet Wrocławski. Znajdziemy tam takie ciekawe kierunki, jak dziennikarstwo i komunikacja społeczna, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz publikowanie cyfrowe i sieciowe. Jak więc widzimy, wybór jest naprawdę spory.

Co jest najważniejsze w procesie rekrutacji na studia dziennikarskie? Język polski, język polski i po trzykroć język polski. Bo dziennikarz, który nie potrafi poprawnie używać mowy ojczystej, to nie dziennikarz. Nie chcę tutaj rzucać epitetami, bo sami chyba rozumiecie.

Więc jeśli polszczyzna nie jest twoją mocną stroną, daruj sobie studia dziennikarskie i pomyśl o czymś innym. Natomiast jeśli język ojczysty jest twoim największym skarbem – studia takie są własnie dla ciebie!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here