Składniki wynagrodzenia

Składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenie – inaczej płaca, pensja, zapłata, gratyfikacja – stanowi ogół wydatków pieniężnych oraz innych świadczeń, jakie pracodawca musi wypłacić swojemu pracownikowi z tytułu wykonywanych czynności w danym podmiocie gospodarczym. Nie obejmuje jednak tylko wypłat pieniężnych. Pod pojęciem wynagrodzenia kryją się także inne formy gratyfikacji za wykonywane zadania. Oprócz wypłat pieniężnych, można spotkać się także z innymi świadczeniami oraz wartością tak zwanych świadczeń w naturze (towary, materiały, usługi, i tym podobne). Jeszcze jednym sposobem wypłacania wynagrodzenia za poczynioną pracę z tytułu zatrudnienia w podmiocie gospodarczym są ekwiwalenty. Do grona najpopularniejszych ekwiwalentów można zaliczyć: ekwiwalent za niewykorzystany urlop, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze.
Cechy wynagrodzenia określone prawem
1) przepisy stanowią, że zapłata z tytułu zatrudnienia powinna być wypłacana pracownikom w równych odstępach czasowych, zazwyczaj jest to termin jednego miesiąca
2) wynagrodzenie nie może być zależne od płci – według przepisów zarówno kobiety, jak i mężczyźni za taki sam typ i rodzaj wykonywanej pracy, a także ilość przepracowanych godzin powinni otrzymywać taką samą stawkę. W wynagrodzeniach nie może być miejsca na dyskryminację ze względu na płeć.
Co wpływa na wysokość wynagrodzenia?
Wysokość wynagrodzenia jest zależna od bardzo wielu czynników. Na wysokość pensji mogą wpływać:
1) czynniki makrootoczenia – można do nich zaliczyć: poziom rozwoju gospodarczego kraju oraz regionu, w którym podejmowana jest praca; sytuację na rynku pracy w danym kraju oraz regionie, regulacje prawne obowiązujące w danym kraju;
2) branża, w jakiej podejmowana jest praca i jest sytuacja finansowa;
3) kultura organizacyjna
4) cechy samego pracownika, takie jak: wykształcenie, umiejętności, pełnione w organizacji role, a także wyniki osiągane na danym stanowisku;
Jakie są rodzaje wynagrodzenia z punktu widzenia pracownika danego podmiotu gospodarczego?
Biorąc pod uwagę punkt widzenia pracownika – można spotkać się z dwoma rodzajami wynagrodzenia. Istnieje wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto. Płacę brutto stanowi łączna kwota wynagrodzenia, która uwzględnia konieczność uiszczenia podatków, a zatem obciążenia podatkowe oraz potrzebę zapłacenia składek na ubezpieczenie społeczne – w zakresie płaconym przez pracownika. Z kolei płaca netto jest pensją pomniejszoną o należne podatki i składki na ubezpieczenie społeczne – w zakresie płaconym przez pracownika.
Wynagrodzenie minimalne w Polsce
Obecnie wynagrodzenie minimalne w Polsce kształtuje się na poziomie 2250 zł brutto. Zaś minimalna stawka za godzinę dotycząca osób zatrudnionych na zasadzie umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług, wynosi obecnie 14, 70 zł brutto.
Jakie są rodzaje wynagrodzenia z punktu widzenia pracodawcy?
Z punktu widzenia pracownika wynagrodzenia można więc podzielić na płace brutto i netto, czyli te przed odliczeniem podatku i wszelkich składek i po odliczeniu podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Natomiast sytuacja wygląda inaczej, jeśli weźmie się pod uwagę rodzaje wynagrodzenia z punktu widzenia pracodawcy. Tutaj wynagrodzenia dzielą się na osobowe i bezosobowe. Wynagrodzenia osobowe wynikają z tytułu umowy o pracę. Wynagrodzenia bezosobowe natomiast dotyczą umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz umowy agencyjnej.
Składniki wynagrodzenia – jakie są składniki każdej pensji z tytułu zatrudnienia w podmiocie gospodarczym?
Do składników wynagrodzenia można zaliczyć wynagrodzenie zasadnicze, które stanowi podstawową i obowiązkową cześć pensji każdego pracownika. Może być ono określone stawką:
1) miesięczną,
2) godzinową,
3) akordową,
4) prowizyjną,
Kolejnym ze składników wynagrodzenia jest są dopłaty, do których można zaliczyć:
1) premie,
2) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
3) dodatek stażowy,
4) dodatek funkcyjny,
5) dodatek za pracę w warunkach szkodliwych,
Składniki wynagrodzenia obejmują także płace uzupełniające, które stanowią dodatki wypłacane obok wynagrodzenia podstawowego. Do płacy uzupełniającej zalicza się na przykład wynagrodzenia za czas choroby.
Ostatnim składnikiem wynagrodzeń osobowych są ekwiwalenty, na przykład za niewykorzystany urlop.
W rozumieniu przepisów, do wynagrodzenia osobowego nie zalicza się:
1) świadczeń wypłacanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
2) ekwiwalentów (za odzież roboczą i obuwie robocze, za używanie różnych samochodów),
3) kosztów podróży służbowych,
Rodzaje potrąceń od wynagrodzeń
Istnieją różne potrącenia, które pracownik musi uiścić i które pomniejszają pensję pracownika. Są one obligatoryjne. Należą do nich:
1) zaliczka z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (w umowie o pracę – według skali podatkowej, w umowie na zlecenie oraz w umowie agencyjnej – według skali podatkowej pomniejszone o 20% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, w umowie o dzieło – według skali podatkowej pomniejszone o 20% lub 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów)
2) składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe,

Z czego żyć w małym mieście?

Z czego żyć w małym mieście?

Niestety, małe miasteczka mają to do siebie, ze istnieje tu ograniczona liczba pracodawców. Kilku- lub kilkunastotysięczna społeczność wbrew pozorom nie wymaga wieloosobowej obsługi. Dotyczy to różnych sklepów, przychodni zdrowia, ewentualnie szpitala oraz szkół: podstawowej i ewentualnie średniej. Co wiec ze sobą począć, żeby zarobić? Do małych miasteczek często wracają młodzi ludzie po studiach. Na decyzję taką wpływa najczęściej to, że nie mogli znaleźć odpowiednio szybko pracy w mieście, gdzie studiowali, a w miasteczku rodzinnym odziedziczą kiedyś dom lub mieszkanie. W każdym razie mają tu gdzie mieszkać. Jednak po jakimś czasie zaczynają się pytania, co taki młody człowiek zamierza robić w życiu. Jeśli z pewnych względów nie chodzi w grę długotrwały wyjazd w celach zarobkowych, trzeba pomyśleć jednak o czymś na miejscu. Trzeba mieć jednak jakiś pomysł na własny biznes w małym mieście. Nie mając go, trzeba przedsięwziąć pewne kroki, aby go znaleźć. Znając swoje miasteczko, mieszkaniec wie mniej więcej, jakie lokale usługowe się w nim znajdują. Jakie są tu sklepy, kawiarnie, czy jest pizzeria, fryzjer abo wystarczająca liczba miejsc dla dzieci w żłobku i przedszkolu. Istotne jest także, jakie biznesy tu nie przetrwały, bo albo nie miały klientów albo były prowadzone w niewłaściwy sposób. W wyborze rodzaju działalności istotne jest często wykształcenie danej osoby i czy ewentualnie miałaby możliwość zebrania odpowiedniego personelu firmy na miejscu, gdyby np. założyła przedszkole. Dlatego wiele osób z małych miasteczek decyduje się jednak na założenie firmy jednoosobowej lub rodzinnej, wiedząc na co mogą liczyć ze strony najbliższych. Chodzi oczywiście o wykształcenie, wiedzę, doświadczenia i umiejętności. Czyli trzeba rozejrzeć się, czego w miasteczku brakuje. Czasem można spróbować zrobić też research, jakie wykształcenie mają miejscowe osoby bezrobotne, gdyby przyszło do zatrudniania pracowników. W ten sposób można ustalić, co ewentualnie miałoby sens i jakie byłyby szanse na trafienie na miejscu pracownika odpowiednio przygotowanego do pracy na konkretnym stanowisku. Jest jeszcze inna możliwość: działalność w Internecie. Można np. założyć sklep. Można tez wykorzystać inne swoje umiejętności. Jeśli ktoś umie naprawiać komputery, można m.in. proponować usługi pogotowia komputerowego oraz doradztwa w sprawie tego typu sprzętu. Problemu nie będzie miał grafik komputerowy, czy copywriter – oni spokojnie mogą świadczyć usługi przez Internet i firma może im się jak najbardziej opłacić.

Małe miasta mają to do siebie, że niestety nie mogą zapewnić wszystkim swoim mieszkańcom pracy na etacie lub chociaż na umowie-zleceniu. A przecież żyć z czegoś trzeba. Każdy marzy o względnie pewnej pracy. Trzeba co miesić regulować rachunki, kupować jedzenie, czasem oś do ubrania i móc odłożyć zaskórniaka, gdyby np. zepsuło się coś ze sprzętu AGD. Kolejna sprawa – ubezpieczenie zdrowotne i odkładanie na emeryturę. Dlatego jednak większość ludzi upiera się – i słusznie – na legalnych i jasnych umowach. Co jednak, jeśli nie można na długo wyjechać z miasteczka w celach zarobkowych, a nie można na miejscu znaleźć pracy? Pozostają inne rozwiązania: praca via Internet lub własna działalność. Jednak, żeby założyć firmę z szansą nie tylko na przetrwanie, ale i jakieś rozsądne dochody, koniecznie trzeba mieć jakiś przemyślany pomysł na własny biznes w małym mieście. Jeśli ktoś stawia na tradycyjną firmę, bez świadczenia usług przez Internet, trzeba rozejrzeć się po lokalnym rynku i sprawdzić, czego może mieszkańcom brakować. I czy ze swoim wykształceniem i umiejętnościami można jakoś zaspokoić to zapotrzebowanie i w ten sposób móc zarabiać na życie. wiele osób, myśląc o firmie, od razu zakłada firmę jednoosobową. Często zakłada też, że przynajmniej częściowo będzie działał w sieci. Mogą to być np. szeroko pojęte usługi marketingowe, reklamowe, połączone z jakimiś usługami świadczonymi stacjonarnie. Nie każdy miejscowy che bowiem np. zamawiać ulotki reklamowe w Internecie, skoro mógłby to zrobić w swoim miasteczku. Jeśli w małym mieście jest już podobno wszystko, warto zwrócić uwagę, czy tutejsze sklepy i punkty usługowe są wyspecjalizowane w jednym kierunku, czy są wielobranżowe. Np. czy jest tylko punkt dorabiania kluczy, czy także równocześnie usługi ślusarskie z dojściem do klienta oraz przedstawiciel firmy produkującej okna i drzwi. Ten ostatni może zbierać zamówienia i dopilnować, aby właściwy produkt został dowieziony do klienta. W małych miasteczkach mogą sprawdzić się usługi pośrednictwa. W dalszym ciągu bowiem Internet nie gości jeszcze w 100% gospodarstw domowych, więc nie każdy może ot tak właśnie zamówić okna lub drzwi, czy mebli na wymiar. Jednak – jako że mamy tu do czynienia z być może dość niewielką społecznością, zawsze warto postawić na pośrednictwo wielobranżowe. I chodzi o usługi, których mieszkańcy nie mają jak wykonać w swoim miasteczku. a nie zawsze każdy ma możliwość wyjazdu do większego miasta, aby pewne rzeczy pozałatwiać na czas.

Studia na kierunku matematyka

Studia na kierunku matematyka

Badania naukowe prowadzone niemal na całym świecie potwierdzają, że około piątego – szóstego roku życia większość dzieci ma wysoko rozwinięty poziom myślenia matematycznego. Oczywiście jest to myślenie, a przede wszystkim działanie oparte o konkrety, bowiem myślenie abstrakcyjne rozwija się w późniejszym wieku, ale niezależnie od tego można stwierdzić, że większość dzieci we wczesnym wieku szkolnym to geniusze matematyczni. Potem geniusze idą do szkoły, a po kilku latach nauki nie potrafią obliczyć powierzchni dywanu w pokoju czy dokonać rozliczenia podatku dochodowego.
Mimo wielu podejmowanych prób edukacja matematyczna jest wciąż prowadzona w sposób niewłaściwy a jej efekty wielce niezadowalające. W państwach Unii Europejskiej jedynie Finlandia może pochwalić się znakomitymi wynikami swoich uczniów. Polscy uczniowie likwidowanych właśnie gimnazjów też wypadali coraz lepiej w badaniach PISA – wiele państw zazdrościło nam wyników i chciało naśladować a nawet kopiować strukturę organizacyjną systemu edukacji. Dzisiaj nikt już tego nie zamierza robić. Wyniki Polaków dramatycznie obniżyły się, a chaos panujący w szkołach potrwa jeszcze kilka lat. Na szczęście mamy jeszcze kształcenie na poziomie studiów wyższych – w polskich uczelniach matematyka studia pierwszego oraz drugiego stopnia a także studia doktoranckie i podyplomowe nadal stanowią wzór jakości i najwyższych standardów edukacyjnych.
Aby zostać studentem matematyki lub innych kierunków matematycznych na maturze warto zawalczyć o wysokie oceny z matematyki, języka obcego, informatyki, fizyki.
Studiowanie kierunków matematycznych to studia na uniwersytetach lub uczelniach technicznych. Na uniwersytecie tytuł licencjata matematyki osiąga się po sześciu semestrach. Zdobycie tytułu inżyniera na politechnice wymaga studiów trwających siedem semestrów.
Po studiach pierwszego stopnia można sięgnąć po tytuł magistra lub magistra inżyniera na uzupełniających studiach magisterskich. Uzupełnienie edukacji do zawodowego tytułu magistra trwa cztery semestry. Końcem studiów magisterskich jest napisanie pracy magisterskiej oraz obrona tejże podczas ostatniego egzaminu na studiach. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi promotor, czyli naukowy opiekun pod kierunkiem którego praca została napisana, recenzent, czyli naukowiec specjalizujący się w dziedzinie której praca dotyczy oraz przedstawiciel władz wydziału czy instytutu. Promotor i recenzent doskonale znają pracę, bo wcześniej ją ocenili. Każdy członek komisji może zadawać pytania dotyczące pracy dyplomowej oraz każde inne pytanie, które ma związek z programem studiów.
Studiowanie na kierunkach matematycznych na poziomie studiów magisterskich może być realizowane poprzez jednolite pięcioletnie studia magisterskie w uniwersytecie lub studia inżynierskie magisterskie w szkole wyższej o profilu technicznym trwające pięć i pół roku. Taką formą studiów wybiera najwięcej maturzystów, którzy uczą się w systemie studiów stacjonarnych, czyli dziennych.
Program studiów na kierunkach matematycznych to szereg przedmiotów związanych z różnymi działami matematyki. Wśród nich są między innymi:
– wstęp do matematyki,
– wstęp do informatyki,
– analiza matematyczna,
– algebra,
– algebra liniowa i geometria,
– topologia,
– funkcje,
– rachunek prawdopodobieństwa,
– matematyka obliczeniowa,
– równania różniczkowe.
Oprócz tych przedmiotów kierunkowych studenci zaliczają wiele innych dodatkowych – lektoraty języków obcych, wychowanie fizyczne, nauki społeczne. Od drugiego roku wybiera się przedmioty specjalizacyjne. Te ostatnie zależą od kierunku i wybranej specjalizacji.
Kim można być po matematyce? Jaką przyszłość zawodową mają absolwenci kierunków matematycznych? Najpopularniejszy, najczęściej wybierany kierunek to matematyka studia pedagogiczne, czyli kształcące przyszłych nauczycieli matematyki. Ale zawodów wykonywanych przez matematyków jest znacznie więcej. Dla osób studiujących na kierunkach międzywydziałowych czy międzyobszarowych studia matematyczna dają uprawnienia dwukierunkowe, na przykład matematyka z językiem angielskim, matematyka z informatyką, matematyka z ekonomią. Wiele osób znajduje zatrudnienie w sektorze finansowym oraz działach gospodarki związanych z IT. Na uczelniach polskich najczęściej spotkać można ofertę studiowania na następujących kierunkach matematycznych: matematyka, matematyka komputerowa, matematyka i ekonomia, matematyka w finansach, mechatronika, matematyka w technice, finanse i rachunkowość, finanse, rachunkowość i podatki, analiza danych, bioinformatyka, energetyka i chemia jądrowa.

Osobom szczególnie zdolnym i zainteresowanym pracą naukową uczelnie proponują kontynuowanie studiów na poziomie trzecim, czyli studia doktoranckie. Przyszli doktorzy matematyki studiują minimum dwa ale nie więcej jak cztery lata. Podczas studiów poznają przede wszystkim tajniki pracy badawczej. Poza przygotowaniem do prowadzenia samodzielnych badań studia stopnia trzeciego wyposażają doktorantów w kompetencje pracowników dydaktycznych, którzy pracują jako wykładowcy na uczelniach.

Studia

Studia

Studia to bardzo indywidualna sprawa. Jest to decyzja nie tylko na czas samego studiowania, ale też reszty życia. Istnieją 3 stopnie studiów. Pierwsza to studia licencjackie. Nauka trwa 3 lata, oraz kończy się tzw licencjatem. Następny stopień to studia magisterskie. Aby móc składać na to papiery, trzeba ukończyć licencjat. Nauka trwa tam 2 lata i kończy się je pracą magisterską. Ostatnim stopniem są studia podyplomowe trwają dwa semestry, czyli jeden rok. Kończy się je z dyplomem z danego profilu. W Polsce jest wiele miast oferujących ciekawe uczelnie. Lublin jest tak zwanym miastem studenckim, gdzie najwięcej osób wybiera się właśnie na dalsze kształcenie. Warto jednak podkreślić, że w dzisiejszych czasach możemy studiować w całym kraju. Są oczywiście jeszcze uczelnie zagraniczne. Jest wiele programów, które wspierają młodych ludzi do kształcenia się na całym świecie. Najłatwiej jest jednak studiować na tym samym kontynencie, na którym się mieszka, lecz nie ma żadnych przeciwwskazań żeby studiować na innych kontynentach. Mimo wszystko wiele ludzi decyduje się uczyć się w polskiej stolicy. Nie chodzi mi tylko o polaków. Masę ludzi przyjeżdża właśnie do naszego kraju aby kontynuować naukę, oraz poznawać obcą dla nich kulturę. Obecne czasy dają nam wiele możliwości odnośnie profili studiów. Jest ich tak wiele, że aż ciężko się na cokolwiek zdecydować. Dobrze jest dokładnie pogrupować sobie różne kierunki i wybrać to co nas najbardziej interesuje. W tej kwestii warto radzić się bliskich osób, ale swoją opinie powinno się stawiać na pierwszym miejscu. Studia dziennikarskie wydają się interesującą kwestią. Jeżeli interesuje nas i dziennikarstwo i stolica to najlepiej by było w wyszukiwarce internetowej wpisać frazę : studia dziennikarskie warszawa. Internet ma zadziwiające horyzonty. Tam powinniśmy znaleźć odpowiedź na wszystkie nurtujące nas pytania. Dziennikarstwo jest bardzo trudnym zawodem. Wymaga się od nich dużej kreatywności, zdolności szybkiego i logicznego myślenia oraz coraz to nowych pomysłów na artykuły. Praca w tym zawodzie jest bardzo zróżnicowana. Jedni mogą robić wywiady z ciekawymi osobami ze świata show biznesu, a inni pisać artykuły do wiejskich gazet. W tej branży utrzymanie się na podium to nie lada wyzwanie. Wymaga to wielu poświęceń oraz sprytu. Wielu ludzi te wymagania po prostu przerastają. Ciągły stres i życie w biegu może prowadzić do wielu chorób, a zdrowie to przecież w jedna z najważniejszych wartości w życiu. Bardzo duży procent populacji choruje na pracoholizm. Niektórzy się przepracowują bądź po prostu są na to zbyt zmęczeni z powodu zbyt małej ilości snu. Dzieje się tak ponieważ wymagania są bardzo wysokie. Do dziennikarstwa potrzeba mieć talent. Należy się z tym urodzić. Oczywiście wszystkie umiejętności muszą być nabyte, bo przecież nikt się nie rodzi ze zdolnością pisania artykułów. Swoją prace należy przede wszystkim lubić. Nie powinno się tego robić wyłączne dla pieniędzy czy sławy lecz z pasji. To co robimy powinno być dla nas przyjemnością. Nie możemy co rano zadawać sobie pytania dlaczego w ogóle to robimy. Możemy przecież łączyć pracę z przyjemnością. Jest to wymagający zawód, który z każdym dniem dodaje wrażeń. Każdy dzień przynosi wiele wrażeń i niezapomniane wspomnienia. Daje to także możliwość podróży. Jeżeli ktoś uwielbia jeździć po świecie, a ciągłe pracowanie w jednym miejscu jest dla niego nudne to jest to świetny zawód dla niego. Daje to możliwość poznawania wielu miejsc i kultur. Nasza planeta jest bardzo zróżnicowana. Możemy zwiedzać miejsca od wysoko rozwiniętych miast Chin, po zacofane plemiona w Etiopii. Możemy zwiedzić takie miejsca, o których nigdy wcześniej byśmy nie pomyśleli. Inne kontynenty są bardzo interesującymi miejscami. Istnieją tam miejsca gdzie nie widać ingerencji człowieka. Doskonałym przykładem są dżungle, gdzie na wszystko wpływ mają prawa natury. Żyje tam wiele odmian dzikich zwierząt, które raczej przeciętny człowiek ma szansę zobaczyć tylko na zdjęciach czy w telewizji. dziennikarze mimo to raczej nie zajmują się podziwianiem widoków lecz mogą przeprowadzać wywiady z ludźmi żyjącymi z dala od innych. Każdy więc kto decyduje się na taką pracę musi liczyć się z ewentualnymi problemami zdrowotnymi. Wyjazdy do dalekich, głównie tropikalnych państw mogą skończyć się zarażeniem jakąś poważną chorobą, która może zniszczyć nie tylko dany wyjazd lecz całe życie, warto więc brać to pod uwagę. Jeśli jednak ktoś jako dziennikarz woli raczej pracować w lokalnej gazecie to jest to także doskonały sposób na stałą, bezpieczną i mniej stresującą pracę. Jeśli ktoś nie potrzebuję bądź nie chce czuć adrenaliny na co dzień to jest to właśnie wspaniała alternatywa. Jak było to już wcześniej wspominane, ta praca jest bardzo zróżnicowana i można w niej wykonywać wiele zadań. Niestety, ale ciężko jest znaleźć dobrą pracę w tym zawodzie. Mimo dobrych i złych cech tego kierunku jest wielu jej zwolenników, a zbyt mało pracodawców. Niekiedy dochodzi więc do bardzo wysokich wymagań odnośnie tej pracy

Sposoby na zarobienie pieniędzy w domu przez internet

Sposoby na zarobienie pieniędzy w domu przez internet

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak zarobić pieniądze w domu, bez konieczności wychodzenia do pracy, czy choćby po to by dorobić sobie do wypłaty w wolnym czasie. W dzisiejszych czasach nie ma z tym problemu, bo odkąd internet stał się ogólnodostępny i większość społeczeństwa posiada do niego dostęp, właśnie tam zgromadzone są setki sposobów, wystarczy chęć, trochę wolnego czasu i motywacja. Na początku warto się zastanowić co lubimy robić, jakie są nasze mocne, a jakie słabe strony, czy mamy może jakąś pasję którą chcemy rozwijać. Jeśli mamy jakieś zainteresowanie, pasję to możemy się nim podzielić w sieci z innymi np poprzez założenie bloga i pisanie na nim artykułów. Następnie możemy rozesłać linki do naszego bloga na serwisach społecznościowych i forach. Sposobów jest wiele, linki możemy rozsyłać znajomym w prywatnych wiadomościach, lub po prostu dołączyć do grup społecznościowych zrzeszających ludzi o tej samej pasji co nasza. Jeżeli nasze artykuły będą treściwe i ciekawe, to na pewno znajdziemy odbiorców. Kiedy już będziemy mieli grono odbiorców, to możemy zacząć zarabianie na swoim blogu poprzez programy partnerskie, reklamy, artykuły sponsorowane itd. Wiele serwisów w internecie oferuje nam powyższe rzeczy, a jeszcze więcej jest poradników do zarabiania na blogach. Bez problemu można sobie o tym poczytać, jeśli jest się zielonym w tym temacie. Naszą pasją możemy się także podzielić na YouTube, który jest jeszcze bardziej opłacalny od bloga. Możemy nagrywać filmy powiązane z naszym zainteresowaniem. Kiedy już będziemy mieli grono odbiorców, to w łatwy sposób można nawiązać partnerstwo z serwisem i zacząć monetyzowanie naszego kanału, poprzez dodawanie reklam na filmach itd. Nie trzeba do tego dużej wiedzy czy zdolności, tak naprawdę my tylko zaznaczamy co serwis zrobi za nas. Nasze zarobki będą zależały głównie od wyświetleń i ogólnej oglądalności reklam na naszych filmach, ale także od ilości subskrybcji na naszym kanale. Jeżeli mamy dużą oglądalność, to YouTube oferuje nam naprawdę dużo pieniądze. Największy YouTuberzy zarabiają w milionach, również wielu twórców traktuje serwis i swój kanał jako główne źródło dochodu. Jeśli jednak nie czujemy się w tym mocni, lub nie mamy jakiejś mocnej pasji to oczywiście są inne sposoby zarobku. Jedną z nich jest wypełnianie ankiet. Jest to raczej sposób na dorobienie sobie niż zarobienie konkretnych pieniędzy, ale kto odmówi paru dodatkowym banknotom w swoim portfelu. Wypełnienie ankiet to nic innego jak badanie rynku konsumenta lub opinii konsumenta na temat jakiegoś produktu, najczęściej zlecone przez duże korporacje. My dając im informacje o swoich preferencjach, zarabiamy. Jest to łatwy sposób, nie potrzeba do tego dużo wysiłku czy zdolności, a czasem nawet i przyjemny. Jak się to robi? W internecie jest cała masa serwisów które oferują wypełnianie ankiet za pieniądze. Poczytajmy opinie o serwisach a później zarejestrujmy się na tych najbardziej dla nas odpowiednich i zacznijmy działać. W pierwszej kolejności trzeba wypełnić profil konsumenta, trzeba to zrobić z uwagą i dokładnością ponieważ głównie od tego zależy ile ankiet będziemy dostawać, ponieważ nie ma ich nieskończoność. Głównie są to 3-4 ankiety na dzień, zależy od serwisu, a każda jest warta od paru do parunastu złotych. Rejestrując się w kilku serwisach i wypełniając sumiennie co jakiś czas ankiety, możemy zarobić nawet parę stówek na miesiąc, jako miły dodatek do ankiety. Jeszcze prostszą formę zarobku oferują strony, które płacą za klikanie w reklamy, tzw Paid To Click oraz Buxy. Na tych serwisach możemy zarabiać poprzez klikanie w reklamy, tj wchodzimy w link, odczekujemy pare sekund i zarabiamy ok 0.001-0.01$. Stawka nie porywa, lecz taka czynność zajmuje nam ok. 10 sekund, reklam jest dużo, a serwisów jeszcze więcej, więc można sobie również dorobić nawet i powyżej 100 zł na takiej rzeczy. Na serwisach typu PTC i Bux ważni są poleceni. Poleceni są to osoby które zarejestrowały się z twojego polecenia (twojego linku) i dzięki tobie poznały serwis. Wtedy od każdego kliknięcia w reklamę twojego znajomego, ty dostajesz np. 10%. Jest to forma wynagrodzenia za promocję strony i tworzenie na niej ruchu. Im więcej poleconych, tym więcej można zarobić. Oprócz tego można zarobić pieniądze w domu poprzez inwestycję. Jest to ryzykowny sposób ponieważ można stracić pieniądze, ale jeśli się nam uda to jest on naprawdę dochodowy. Inwestować można na różne sposoby. Można inwestować poprzez zakupienie przez internet walut, ostatnio modne stały się kryptowaluty, czyli wirtualne pieniądze mające dużą wartość w tych zwykłych. Można grać na giełdzie, jest pełno sprawdzonych serwisów internetowych, na których można grać bez obaw o oszustwa czy wyłudzenie danych. Kolejną opcją inwestowania jest bukmacherstwo, czyli najzwyczajniej w świecie obstawianie zakładów wzajemnych, wydarzeń sportowych, politycznych itd. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że jeśli chcemy inwestować swoje pieniądze to musimy mieć dużą wiedzę na temat w który chcemy wejść. Jeśli liczymy na zwykłego farta to może się to skończyć utratą pieniędzy. Pamiętajmy przede wszystkim specjalistyczna wiedza na konkretny temat jest kluczem do sukcesu przy zarabianiu w ten sposób.

Chwilówka od ręki

Chwilówka od ręki

W momencie, gdy potrzebujemy nieco większej gotówki, a aktualnie nie posiadamy jej na koncie, konieczne jest znalezienie zupełnie innego źródła, które będzie w stanie nam pomóc. Jeśli zawiodą pod tym kątem bliscy oraz znajomi – chwilówka od ręki okaże się najlepszym możliwym rozwiązaniem. Chwilówki udzielane są przede wszystkim przez firmy pozabankowe, które specjalizują się w szybkim działaniu. Skorzystanie z takiej opcji niesie ze sobą pewne ryzyko, dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji o jej zaciągnięciu należy zapoznać się ze wszystkim wadami oraz zaletami tego rozwiązania.
Podstawowe informacje na temat chwilówek znajdziemy na pewno w Internecie. Powstały już blogi, strony poświęconej tej tematyce, dlatego bardzo szybko natrafimy na merytoryczną stronę internetową, która będzie w wyjaśnić nam wszystkie kwestie związane z tym produktem finansowym. Decydując się na chwilówki, na pewno od razu rzuci się nam w oczy fakt, że zaciągnięcie takiego zobowiązania nie wiąże się z koniecznością wypełniania szeregu dokumentów, jak ma to miejsce na przykład przy kredytach hipotecznych dostępnych w bankach. Coraz więcej firm działających w tym sektorze oferują załatwienie wszystkich formalności bez wychodzenia z domu. Do złożenia stosownego wniosku o chwilówkę wystarczy jedynie komputer z dostępem do Internetu. Cała procedura może więc trwać w najgorszym wypadku jedynie kilkanaście minut. Dla klientów, którzy całe dnie pracują i nie mają w okolicy placówki danej firmy pozabankowej jest to rozwiązanie niezwykle komfortowe. Instytucje pozabankowe działają w oparciu o szybkie procesy weryfikacyjne. To znacznie przyśpiesza przyznanie i przelanie środków na konto wskazane przez pożyczkobiorcę. Pożyczki tego rodzaju możemy też uzyskać w weekend. Placówki pozabankowe są bardzo elastyczne i wychodzą na przeciw oczekiwaniom oraz możliwościom czasowym przeciętnego klienta.
Chwilówki są skierowane w pierwszej kolejności do osób potrzebujących niewielkiego wsparcia finansowego rzędu maksymalnie kilkuset złotych. Bardzo często dzieje się tak, że banki nie są zainteresowane udzielaniem tak niewielkich kredytów oraz pożyczek, ponieważ szansa zarobku na nich jest niewielka. Wtedy nie pozostaje nic innego, jak udanie się do instytucji pozabankowej, która bazuje na takich właśnie usługach. Chwilówki zaciągane są przeważnie w kilku przypadkach. Mowa jest tutaj na przykład o okresie bożonarodzeniowym, gdy większość Polaków myśli o kupnie prezentów oraz o przygotowaniu świąt. Przeciętne polskie gospodarstwo domowe potrzebuje na ten cel statystycznie około 1000 złotych. W firmach pozabankowych taką pożyczkę można dostać dosłownie od ręki. Podobnie jest w przypadku okresu wakacyjnego, gdy potrzebujemy środków na zrealizowanie naszych planów urlopowych. Wyjazdy zagraniczne wymagają pewnych środków, które nie zawsze udaje się zgromadzić w odpowiednim czasie. Polacy bardzo chętnie chwilówki od ręki wydają na zakupy sprzętu gospodarstwa domowego.
Chwilówki nie posiadają jednak jedynie samych zalet. Trzeba być również świadomym ich wad. Do najważniejszych należy zaliczyć to, że są one bardzo wysoko oprocentowane. Pomimo tego, że polskie prawo mówi jasno, że ich oprocentowanie nominalne nie może być wyższe niż limit 16% znajdujący się w ustawie antylichwiarskiej, to trzeba otwarcie przyznać, że koszty zaciągnięcia takiej pożyczki są wyższe od kosztów zwykłej pożyczki bankowej. Wyższe oprocentowanie jest konieczne, ponieważ w ten sposób firmy pozabankowej chcą sobie zrekompensować ryzyko niespłacania zobowiązania przez pożyczkobiorcę. Przy zaciąganiu takiego zobowiązania weryfikacja jest przecież bardzo pobieżna, dlatego trudno na sto procent ocenić wiarygodność klienta. Nie jest też tajemnicą, że chwilówki od ręki są przedmiotem zainteresowania tych osób, które nie spełniają wymogów pożyczkowych stawianych przez banki.
Pożyczka pozabankowa nigdy nie będzie opiewać na wysokie sumy. Maksymalnie z jej tytułu możemy uzyskać jednorazowo kilka tysięcy złotych. Poważniejsze kwoty są dostępne jedynie pod zastaw lub w bankach. Do podstawowych wad pożyczki zaciąganej w parabankach jest również to, że charakteryzują się one krótkimi terminami spłaty. Nieprzestrzeganie ich powoduje automatycznie zwiększające się koszty obsługi pożyczki. Należy więc rygorystycznie trzymać się terminów zawartych w umowie, aby pożyczka nie stała się dla nas utrapieniem finansowym. To właśnie zaciąganie tak zwanych chwilówek jest jedną z najczęstszych przyczyn wpadania w tak zwaną spiralę zadłużenia, która bardzo często kończy się bankructwem i utratą całego dorobku życia. Rynek chwilówek nie jest też tak dokładnie kontrolowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, która w pierwszej kolejności skupia się przede wszystkim na nadzorowaniu banków. W efekcie tego nie każda firma pozabankowa działa w sposób uczciwy. Mimo tego że firm tego rodzaju jest coraz mniej, każdą instytucję tego rodzaju trzeba dokładnie sprawdzić, zanim zdecydujemy się zaciągnąć pożyczkę właśnie u niej. To warunek konieczny do zawarcia bezpiecznej transakcji.

Wysokość renty rodzinnej

Wysokość renty rodzinnej

Czym jest renta rodzinna?

Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury, również pomostowej lub prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do uzyskania tych świadczeń. Osoba zmarła mogła również pobierać zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Kto ma prawo do renty rodzinnej?

Prawo do renty rodzinnej przysługuje dzieciom osoby zmarłej, dzieciom drugiego małżonka oraz dzieciom przysposobionym do momentu ukończenia przez nich 16 lat, a w wypadku kontynuowania nauki do czasu ukończenia 25 lat. Jeżeli w czasie pobierania renty dzieci stały się całkowicie niezdolne do podjęcia pracy ograniczenia wiekowe nie są uwzględnianie.

Prawo do renty rodzinnej mają również wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie zanim osiągną pełnoletność. Przyjęcie na wychowanie i utrzymanie musi jednak nastąpić przynajmniej na rok przed śmiercią osoby ubezpieczonej.

O świadczenie z tytułu renty rodzinnej może ubiegać się również małżonek zmarłej osoby (wdowa lub wdowiec), który do dnia śmierci pozostawał ze zmarłym we wspólności małżeńskiej. Dotyczy to małżonków, którzy w chwili śmierci mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy. Rentę rodzinną otrzyma również wdowa lub wdowiec, które wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do otrzymania świadczenia po zmarłym współmałżonku, które nie ukończyło 16 lat, a jeśli uczy się w szkole – do 18 lat, bądź opiekuje się dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji. Renta zostanie również przyznana osobie, która ukończy 50 lat lub stanie się niezdolna do pracy już po śmierci współmałżonka, jednak nie później niż 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania dzieci. Wdowa lub wdowiec może ubiegać się o świadczenie również gdy nie spełnia powyższych warunków ale nie ma własnego źródła utrzymania. Rentę rodzinną będzie otrzymywać przez rok lub przez dwa w przypadku uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu kwalifikującym do wykonywania pracy zawodowej.

Osoby rozwiedzione bądź owdowiałe lecz nie pozostające przed śmiercią małżonka we wspólności małżeńskiej, jeśli otrzymywali od współmałżonka alimenty uzgodnione na drodze sądowej bądź w wyniku porozumienia, mogą również ubiegać się o rentę rodzinną pod warunkiem spełnienia powyższych warunków.

Renta rodzinna może przysługiwać również rodzicom osoby zmarłej, jeżeli ich dziecko bezpośrednio przed śmiercią przyczyniało się do ich utrzymania. W takim wypadku rodzice muszą spełnić takie same warunki jak wdowa bądź wdowiec.

Jaka jest wysokość renty rodzinnej?

Po śmierci ubezpieczonego ZUS bada uprawnienia zmarłego do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych, do jakich mógł mieć prawo w chwili śmierci i ustala rentę rodzinną po świadczeniu w najkorzystniejszej wysokości. Wszystkim uprawionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która jest dzielona równo między wszystkich uprawnionych.

Jeżeli jedna osoba jest uprawiona do renty rodzinnej otrzyma ona świadczenie w wysokości 85% świadczenia zmarłego. Jeżeli dwie osoby są uprawnione otrzymają oni 90% świadczenia zmarłego. Jeżeli natomiast uprawnione są trzy osoby lub więcej – ich świadczenie będzie równe 95% świadczenia zmarłego.

Renta rodzinna nie może być niższa niż kwota najniższej renty rodzinnej (od 1 marca 2018 jest to kwota 1029,80 zł). Renta rodzinna jest co roku podwyższana (waloryzowana).

Osoba, która pobiera rentę rodzinną, a jej rodzice nie żyją, może liczyć na dodatek dla sieroty zupełnej.

Od kiedy i w jaki sposób jest wypłacana renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje od dnia powstania prawa do niej, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Jeśli wniosek został złożony w miesiącu, w którym zmarła osoba ubezpieczona, lub w następnym miesiącu to prawo do renty będzie przysługiwać od dnia śmierci tej osoby.

Renta jest wypłacana za pośrednictwem poczty bądź przelewem na rachunek bankowy. W przypadku gdy świadczeniobiorca mieszka za granicą świadczenie będzie wypłacane na konto w banku w Polsce albo osobie zamieszkałej w Polsce, która zostanie upoważniona do odbioru tegoż świadczenia.

Czy można pracować otrzymując rentę rodzinną?

Jeżeli osoba, która otrzymuje rentę rodzinną, osiąga przychód z tytułu zatrudnienia albo innej działalności, która podlega ubezpieczeniu społecznemu, to ZUS może jej świadczenie zawiesić lub zmniejszyć.

Jeżeli przychód osoby uprawnionej przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to prawo do renty zostanie zawieszone. To samo prawo może zostać zmniejszone gdy dochód przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie osiągnie 130% tego wynagrodzenia. W takim przypadku renta rodzinna zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Osoba mająca prawo do renty rodzinnej może złożyć wniosek o wyłączenie z kręgu uprawionych do świadczenia. Od następnego miesiąca ZUS ponownie ustali wysokość renty dla pozostałych uprawnionych.

Produkcja w domu pomysłem na pierwszy biznes

Produkcja w domu pomysłem na pierwszy biznes

Dosłownie każdy z nas marzy o tym, żeby porzucić swój dotychczasowy etat na rzecz rozwijania swojego pierwszego własnego biznesu. Nie zawsze jednak posiadamy odpowiedni pomysł na to, żeby zacząć. Najłatwiej będzie, jeśli skorzystamy z gotowych i sprawdzonych już pomysłów przez innych ludzi. Praca w domu jest marzeniem praktycznie każdego człowieka, stąd zacznijmy od takich form zarabiania. Przede wszystkim możemy zająć się produkcją biżuterii z różnych materiałów. Najlepiej do tego zajęcia nadawać się będą kobiety, ponieważ posiadają one dużo lepszy zmysł estetyczny niż mężczyźni, co nie oznacza, że panowie nie mogą pomóc swoim żonom na przykład w procesie wysyłki, czy kompletowaniu zamówień. Jak wiemy na takie wyroby zawsze odnajdą się chętni ze względu na to, że kobiety często zmieniają swoją biżuterię wraz z okazjami. Pamiętać jednak musimy, że klienci najbardziej cenią sobie materiały najlepszej jakości. Musimy zatem postarać się o to, żeby odnaleźć jak najlepszą hurtownie, która najlepiej jeśli byłaby w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. Na początek nie musimy zaopatrywać się w olbrzymie ilości materiałów, jeśli jeszcze dobrze nie znamy rynku. Wystarczy, że wykonamy parę wzorów, które będą naszą wizytówką. Wraz ze wzrostem sprzedaży możemy wykonywać coraz to lepsze i bardziej skomplikowane wzory. Pamiętajmy, że pomimo tego, że w internecie znajdziemy dość dużą konkurencję to dla każdego z nas znajdzie się dodatkowe miejsce. Tutaj musimy wykazać się kreatywnością, którą przebijemy się przez innych autorów biżuterii. Możemy również spróbować otworzyć biznes w domu produkcja zabawek dla dzieci. Musimy wiedzieć, że rodzice dla swoich pociech zrobią dosłownie wszystko, dlatego pomimo tego, że mają już one pół pokoju wypchanego pluszakami, to zawsze znajdzie się miejsca na kolejnego. Możemy zająć się produkowaniem tak standardowych pluszaków, lub zastanowić się nad zabawkami bardziej kreatywnymi. Być może posiadamy sprzęt i umiejętności, żeby stworzyć jakąś oryginalną zabawkę z drewna. Możemy sobie wyobrazić, że wytworzenie pojedynczej sztuki wcale nie musi być drogie, co tylko powiększy nasz zysk. Dzisiaj również popularne jest noszenie swoich dzieci w specjalnych chustach, które odciążają kręgosłup matki. Jeśli uda nam się wymyślić jakiś ciekawy wzór to na pewno w krótkim czasie może stać się on hitem sprzedaży. Jeśli posiadamy zdolności manualne możemy zająć się malunkami na szkle. Niezależnie od tego, czy malować będziemy po butelkach, czy też w innych większych formatach to na pewno znajdziemy grono swoich odbiorców, którzy będą zainteresowani takimi przedmiotami. Dodatkowo, możemy spróbować stworzyć swoje własne, oryginalne ramy do obrazów, które możemy komponować z takimi malunkami. Jeśli połączymy obie te produkcje to będziemy mieli pełnoprawny produkt za naprawdę fajną cenę. Szycie to powoli zanikająca umiejętność, co nie oznacza, że nie przyda nam się ona w życiu. Dzisiaj każdy chciałby posiadać na swoich plecach ręcznie uszyty plecak z ciekawymi nadrukami. Jeśli tylko stwierdzimy, że taka produkcja plecaków przypadła nam do gustu to nie czekajmy. Aktualnie na rynku nie ma zbyt wiele osób, które by się tym zajmowały, dlatego możemy w prosty sposób wbić się w nisze, która przyniesie nam zysk. Jeżeli zostaniemy przy szyciu możemy również pomyśleć o tym, żeby zacząć szyć poduszki dla dzieci w ciekawe wzorki, lub ubranka dla lalek. Przy tym ostatnim musimy jednak być precyzyjni, ponieważ nie jest to takie proste jak mogłoby się wydawać. Zacznijmy więc testy swoich możliwości od razu, nie czekajmy aż przeminie w nas zapał. W dzisiejszych czasach wiele firm oferuje kartki okolicznościowe tworzone na zamówienie. Jak możemy się dowiedzieć zapotrzebowanie na nie jest tak duże, że ledwo wyrabiają się one w procesie produkcji. Jeśli faktycznie tak jest to powinniśmy spróbować swoich sił w tym zawodzie i zaprezentować światu swoje pomysły, które z pewnością będą hitem na rynku. Nie lękajmy się przed nietuzinkowymi wzorami, dzisiaj im dziwniej tym lepiej. Jak mówi stare przysłowie, każdy towar znajdzie swojego nabywce, więc jeśli będziemy produkowali coś z sercem to na pewno komuś spodobają się nasze prace. Jeśli jednak lubimy gotować, możemy pomyśleć nad tym, żeby zacząć tworzyć pudełka z jedzeniem dla sportowców. Dzisiaj niewielu z nas ma czas na to, żeby zjeść ciepły posiłek w domu. Zazwyczaj stołujemy się w pobliskim barze, lub restauracji. O tyle jeśli nie jesteśmy sportowcami to możemy sobie na to pozwolić, tak jak już trenujemy zawodowo to nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, żeby jeść niesprawdzone potrawy. Jeśli znamy się na zdrowym gotowaniu, wiemy jak obliczyć makroskładniki to możemy wbić się z pewnością w niszę skierowaną dla ludzi aktywnych. Pamiętajmy, że dzisiaj nie ma zbyt wielu cateringów dla sportowców, lub jeśli są to są one bardzo drogi. Jeśli uda nam się znaleźć złoty środek pomiędzy ceną za miesiąc żywienia, a kosztami produkcji to na pewno znajdziemy dość sporą ilość odbiorców, którzy będą korzystać z naszych usług.